Yakıt İyileştirme Cihazları

FID Open

Ağır yakıt (Heavy Fuel Oil) homojen değildir. Ortalama damlacık boyutu 70 mikron ve üzerindedir ve de içerisinde birçok asfalten kümesi, hidro-karbon bulundurur.Isı ve basınca maruz kalan fuel oil damlacığının kaçınılmaz olarak büyüklüğü ve kütlesi artar. Bu da, yanma sürecinin olumsuz etkilenmesine neden olur.Ipco Power Yakıt İyileştirme araçları sayesinde , damlacık boyutları yaklaşık olarak 70 mikrondan 3 mikrona kadar düşer.

Yakıt iyileştirme araçları sayesinde tüm mineral ve organik parçacıklar bölünürken, catfines* ve katı parçacıklar direk geçerler. Böylece, bu catfines ve katı parçacıklar seperatörde ayrıştırılabilir. Silindir içine enjekte edilen yakıt damlacığı ne kadar küçük olursa, silindir içindeki dağılım o kadar homojen ve oksijen ile teması da daha yoğun olacaktır. Bu da, yanma kalitesinin artmasını sağlayacaktır. (*Catfines: "Catalyst" ve "Refinery" kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.)

FID Reducer; yakıt damlacıklarının boyut ve kütlesini önemli ölçüde azaltır. Böylece, seperatörler inorganic maddeleri daha etkili bir biçimde ayırır, daha uzun süre temiz kalırlar.Seperatörlerdeki flushing süreleri uzatılabilir ve böylelikle sludge üretiminde yaklaşık %80 oranında azalma görülebilir.

FID Impover; daha iyi bir yanma oluşması içindir. Enjekte edilen yakıt damlacığı ne kadar küçükse, silindir içindeki dağılım o kadar homojen ve oksijen teması da daha yoğun olacaktır. FID Impover yanmayı iyileştirip, yakıt tüketimi ve emisyonları azaltır.

Effective Combustion

FID Injector; yakıtın içine su katarak, yakıt su emilsiyonu oluşturur. Bu emilsiyonun makina içine enjekte edilmesiyle, daha etkili bir atomizasyon ve yanmada iyi bir dağılım elde edilir.Bu işlem; düşük yakıt tüketimi, daha temiz bir makina, NOx,HC ve PM miktarlarında düşüş ve tam bir yanma sağlar. NOx emisyonlarındaki düşüş, pik sıcaklıklarının düşürülmesi sayesinde olur.

Injector Certificates

FID ürünleri yandaki kuruluşlardan sertifikalıdır

Ürünler